Astoņi onkoloģijas pacienti ir apņēmušies sasniegt Monblāna virsotni, lai pierādītu, ka dzīve nebeidzas ar diagnozi vēzis! Sekojiet viņu ekspedīcijai, ikdienas gaitām, treniņiem – “Kāp cīņai pret vēzi” dienasgrāmatās! #cancerclimb

“Kāp cīņai pret vēzi” ekspedīcijas pārskats #1

Pirmajās divās dienās dalībnieki uzsāka aklimatizācijas treniņus, sasniedzot otrajā dienā līdz pat 3500 m augstumu!

“Kāp cīņai pret vēzi” ekspedīcijas pārskats #2

Nākamajās dienās #cancerclimb komandas treniņi kļuva grūtāki un nopietnāki, lai pienācīgi sagatavotos galvenajam kāpienam Monblānā! Piemēram, trešajā dienā tika kāpts pa ledājiem un sasniegts gandrīz 4000 metru augstums!

“Kāp cīņai pret vēzi” ekspedīcijas pārskats #3

“Kāp cīņai pret vēzi” ekspedīcijas pārskats #4

“Kāp cīņai pret vēzi” komanda atgriežas mājās