Mēs kāpjam, lai dzīvotu!
Pierādīsim, ka ar diagnozi dzīve vēl nebeidzas un ar slimību iespējams sekmīgi cīnīties!

Kāpiens domāts, lai iedrošinātu un iedvesmotu onkoloģiskos pacientus slimības uzveikšanai, popularizētu aktīvu un drosmīgu pretstāvi slimībai, veicinātu dzīves kvalitātes saglabāšanu arī ārstēšanās posmā.

[lvca_odometers per_line=”4″][lvca_odometer_item icon_type=”icon_image” start_value=”0″ suffix=”METRI” prefix=”PIEVEIKTI ” stop_value=”6725491″][/lvca_odometers]