Ainas Mucenieces Viroterapijas fonda mērķis ir palīdzēt cilvēkiem visā pasaulē saņemt viroterapiju, kā arī Rīgā izstrādāto pretvēža medikamentu. Mēs sniedzam pacientiem un viņu tuviniekiem atbalstu ārstēšanā un slimības pārvarēšanā.

Viroterapijas fonds, ievērojot zinātnieces, zāļu Rigvir autores un vēža viroterapijas pamatlicējas Ainas Mucenieces pēdējo gribu, aizstāv katra ar vēzi sirgstoša pacienta tiesības uz vēža viroterapiju kā nekaitīgu un potenciāli efektīvu terapiju.

Viroterapijas fonds turpina profesores Ainas Mucenieces ģimenes radītās īpašās kompensācijas sistēmas darbību, nodrošinot medikamenta pieejamību Latvijas iedzīvotājiem, it īpaši bērniem, ar būtiskām atlaidēm.

Viroterapijas fonds veicina vēža viroterapijas pieejamību visā pasaulē.

Viroterapijas fonds veicina cilvēku izpratni par onkoloģiju, onkoloģisko saslimšanu ārstēšanu un iespējām uzlabot dzīves kvalitāti, izmantojot vēža viroterapiju.

Viroterapijas fonds iesaista onkoloģiskos pacientus brīvprātīgās un ārstu atbalstītās aktivitātēs, kas uzlabo pacientu dzīves kvalitāti un popularizē dzīves kvalitātes saglabāšanu arī ārstēšanās laikā.

Savu iespēju robežās Viroterapijas fonds veic mērķtiecīgas darbības labdarības, veselības veicināšanas, slimību profilakses un pacientu tiesību aizsardzības jomās.

Ainas Mucenieces Viroterapijas fonds dibināts 2016. gada 14. februārī, izcilās profesores un pretvēža medikamenta radītājas Ainas Mucenieces sestajā atceres gadadienā.

Ainas Mucenieces Viroterapijas fonda dibinātāji ir Ainas Mucenieces meita Dite Venskus, mazmeita Katrīna Pumpuriņa, mazdēls Jurģis Auziņš un mazmazdēls Kristaps Reinholds.

Ainas Mucenieces Viroterapijas fonds ir Jūsu iespēja atbalstīt viroterapijas pieejamību visā pasaulē, kā arī atbalstīt zinātniskus pētījumus viroterapijas jomā.

KONTAKTI:

Nodibinājums “Ainas Mucenieces Viroterapijas fonds
Vienotais reģistrācijas Nr. 40008259566
Platones iela 119, Jelgava, LV-3008

LV74HABA0551042982392
HABALV22
Swedbank

E-mail: info@virotherapyfoundation.org