Dainis Belovs “Pūce koka dobumā” (89 x 63 cm)

Īsa informācija par darbu:
Dainis pievērsies dzīvnieku pasaules zīmēšanai un atbalstot onkoloģiskos slimniekus šajā konkursā piesaka darbu “Pūce koka dobumā”. Arī Dainim ir saskare ar onkoloģijas problēmu, jo viņa tēvs cīnās ar šo slimību jau trīs gadus. Dainis ar šo vienkāršo ainu vēlās uzrunāt un atbalstīt ikvienu onkoloģijas slimnieku, lai iedvesmotu cīņai un uzvarai pār slimību.

Īsa informācija par autoru:
Dainis Belovs kopš bērnības ir invalīds ar dažādiem kognitīvajiem un socializācijas traucējumiem. Dainis nespēj komunicēt mums ierastos veidos un bez asistenta palīdzīdzības pilnībā neorientējās sociālajā telpā. Vienīgais veids kā “runāt” ir izmatot vizuāli plastiskās mākslas līdzekļus, ko Dainis dara kopš bērnības. Viņš ir atradis veidu kā izpausties un atklāt savu iekšējo un ārējo pasauli citiem.
Daiņa dzīve ir liecība par to kā cilvēks ar tik ļoti ierobežotām spējām spēj radīt tik neierobežoti daudz.

Darbs saņēmis Ainas Mucenieces Viroterapijas fonda veicināšanas prēmiju 200 eiro vērtībā pieaugušo konkurencē.