Toms Kalniņš “Portrets” (50 x 35 cm)

Īsa informācija par darbu:
Darbā ir vizualizētas pašas slimības izpausmes uz cilvēku. Savukārt tēla/cilvēka acu skatiens un sejas izteiksme attēlo mieru un optimismu, kas šādos gadījumos ir vissvarīgākā emocija, kas nepieciešama, lai tiktu pāri šīs slimības emocionāli satriecošajai pusei.

Īsa informācija par autoru:
Man patīk kaut ko darīt ar krāsām un tādā garā, mācos Jāņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā un nodarbojos ar freelance ilustrāciju.