Sanita Vatvare “Divas Paralēles” ( 120 cm x 180 cm)

Īsa informācija par darbu:

Autore iedvesmojusies no Diptiha. Darbā”Divas paralēles”, tiek pausts stāsts par cilvēku, kurš ne tikai uzdod jautājumus: „No kurienes es nāku, un uz kurieni es virzos? Kāpēc ar mani notiek tieši tā un ne savādāk? Vai savā dzīvē varu ko mainīt?” Bet uz saviem jautājumiem atrod arī atbildes.
Eksistē divas pamatrealitātes: mūsu 1 procenta Tumsas pasaule un 99 procentu Gaismas pasaule.
Darbā melnā krāsa simbolizē šo ar cilvēka piecām maņām uztveramo pasauli jeb 1 procenta realitāti. Tā ir garīgas tumsības un haosa valstība, kurā valda Mērfija likumi.
99 procentu pasaulē nav ne miņas no Mērfija likumiem. Ja mēs dzīvojam, pieslēgušies 99 procentu pasaulei, dzīve dod piepildījumu, enerģija plūst nemitīgi, bet pasaule šķiet spoža un skaista.

Īsa informācija par autoru:

Agrāk autore savos darbos vairāk gleznoja sieviešu figūras, ziedus un zirgus. Ir piedalījusies izstādēs Rīgā, Rēzeknē, Talsos, Saldū, Jaunpilī.

Turpmāko radošo darbību ir nolēmusi veltīt divu pamatrealitāšu eksistences un cilvēks Cilvēkā jautājumiem.