Lauris Mīlbrets „Mūžīgā derība” (130 x 138 cm)

Īsa informācija par autoru:

Lauris Mīlbrets dzimis 1979. gadā Rīgā, Latvijā un studējis gleznošanu Jāņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā un Latvijas Mākslas akadēmijā (Bakalaura grāds mākslās 2002. gadā, Maģistra grāds mākslās 2004. gadā). Lauris piedalījies izstādēs kopš 2002. gada. Viņa darbi atrodas kolekcijās Latvijā, ASV, Kanādā, Norvēģijā un Dānijā.

Īsa informācija par darbu:

Lai atklātu savu tematu patieso identitāti, Lauris atsaucas uz Bībeli. Mākslinieka jaunākajos darbos apskatāmie simboliskie tēli atspoguļo Svētā Gara ietekmi uz cilvēku dzīvi. Lauris vēlas attēlot Dieva pasaules realitāti, kas ar aci nav saskatāma un piešķir viņa gleznām sirreālisma pieskaņu.
Tad Dievs sacīja: „Šī ir Mana derības zīme, ko Es celšu starp Sevi un jums un ikvienu dzīvu radījumu, kas ir ar jums, uz mūžu mūžiem. Savu varavīksni Es lieku padebešos, tā lai ir par derības zīmi starp Mani un pasauli.” RADĪŠANAS GRĀMATA 9:12-13