Izveidota elektroniska pieteikšanās forma viroterapijas medikamenta līdzfinansējumam janvāris 24, 2018

Ievērojot profesores Ainas Mucenieces pēdējo gribu, fonds turpina ģimenes radītās īpašās kompensācijas sistēmas darbību, nodrošinot viroterapijas medikamenta pieejamību Latvijas iedzīvotājiem.
Lai pacientiem būtu ērtāka viroterapijas uzsākšana, ir veikti uzlabojumi ātrākam medikamenta viroterapijas subsīdijas pieteikumam – šobrīd Latvijas iedzīvotāji medikamenta līdzfinansējumam var pieteikties fonda mājaslapā – http://www.virotherapyfoundation.org/lv/ – aizpildot pieteikuma formu.
Pēc pieteikuma saņemšanas, fonds sazināsies ar pacientu un informēs par tālāko procesu, veiksmīgai medikamenta saņemšanai un terapijas uzsākšanai.