Patiesība par Rigvir septembris 8, 2017

Par zinātni

“Rigvir holdings” vēlas precizēt informāciju, kas izskanējusi plašsaziņas līdzekļos par Rigvir zinātniskajiem pētījumiem pēc “Rigvir holdinga” attīstības vadītāja intervijas.

“Rigvir holdings” ir mūsdienīgs uz ilgtermiņa attīstību vērsts uzņēmums, kurā ievēro attīstīto valstu un starptautisko organizāciju rekomendācijas un likumdošanu. “Rigvir holdings” apzinās zinātnes nozīmīgo lomu ikvienu zāļu radīšanā un tālākā attīstīšanā un pilnveidošanā, tāpēc uzņēmums mērķtiecīgi turpina strādāt pie izcilās Latvijas zinātnieces Ainas Mucenieces aizsāktajiem zinātniskiem pētījumiem vairāku desmitu gadu garumā, lai vēl labāk izprastu Rigvir darbības mehānismus jau ar mūsdienīgām metodēm. Līdz šā gada beigām paredzēts arī atvērt Rigvir zinātnisko centru, tā izveidē ieguldot vismaz 2,5 miljonus eiro pašu līdzekļus.

Par reģistrāciju un klīniskajiem pētījumiem

Rigvir reģistrācija 2004. gadā notika atbilstoši tā brīža kārtībai, un izpildot visus tā laika nosacījumus. Reģistrācijai tika izmantoti pētījumu dati no vairāk nekā 700 pacientiem ar dažādu lokalizāciju audzējiem dažādās slimības stadijās, kuri terapijā saņēma Rigvir (informācija speciālistiem pieejama www.rigvir.com ), kas ir ievērojams skaitlis arī pēc mūsdienu standartiem. Visvairāk datu bija apkopots par Rigvir izmantošanu melanomas ārstēšanā, tādēļ medikaments Latvijā ir reģistrēts tieši šai indikācijai. Svarīgi atzīmēt, ka pasaulē apritē joprojām lielākā daļa zāļu ir reģistrētas pēc tā sauktajiem vecajiem standartiem, kas neprasīja dubultaklus randomizētus pētījumus.

Pašlaik notiek aktīvs darbs pie jaunu un mūsdienīgu dubultaklu randomizētu pētījumu organizēšanas, ievērojot “Rigvir holdingam” speciāli sagatvotas Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) rekomendācijas. Šajā sakarā Eiropas Komisijas administrētais fonds “Horizon 2020” ir piešķīris grantu Rigvir komercializācijai Eiropas Savienības tirgū, tā faktiski atzīstot Rigvir par Eiropas inovāciju. Vēlāk piešķirts arī Ekselences sertifikāts , kurā norādīts Rigvir lieliskais potenciāls investīciju piesaistei šī projekta īstenošanai. Šāda Eiropas augstāko institūciju atzinība ir drošs pamats nopietnai ilgtermiņa attīstībai.

Jāatzīmē, ka klīnisko pētījumu izmaksas mērāmas vairākos desmitos miljonu eiro, tāpēc šādas investīcijas nebija iespējams plānot pirmajos gados, kad kompānijas apgrozījums bija daži tūkstoši un vienīgie aktīvi – akcionāru ieķīlātie īpašumi. Šobrīd situācija ir stipri mainījusies – “Rigvir holdings” pēdējos gados ir ļoti nopietni strādājis, lai izvirzītu nopietnus ilgtermiņa mērķus, galvenokārt saistībā ar investīcijām zinātnē, klīniskajos pētījumos un jaunos zāļu tirgos.

Par Rigvir atrašanos kompensējamo zāļu sarakstā un nacionālajās vadlīnijās

Rigvir sešus gadus atrodas kompensējamo zāļu sarakstā, kas ir devis iespēju ļoti daudziem Latvijas melanomas pacientiem saņemt ārstēšanu ar vēža viroterapiju gan agrīnās stadijās, kad ne Eiropas, ne pasaules vadlīnijas profilaktisku terapiju vispār neparedz, gan vēlākās stadijās. Rigvir kā Latvijā reģistrēts un kompensācijas sarakstā iekļauts medikaments 2015. gadā ietverts arī Latvijas nacionālajās melanomas ārstēšanas vadlīnijās.

Cena par kādu valsts iepērk Rigvir ir vairākkārt zemāka nekā tas tiek realizēts starptautiskos tirgos. Papildus tam ražotājs sadarbībā ar Ainas Mucenieces viroterapijas fondu un viņas ģimeni atbalsta bezmaksas Rigvir izsniegšanu Latvijas bērniem, ja ārsts to ir nozīmējis.

Par Latvijas onkologu un ārstu atklāto vēstuli

Ir pilnīgi droši, ka Rigvir savas izcelsmes un iedarbības dēļ nav analogu pasaulē, arī tā cena ir nesalīdzināmi zemāka par citiem melanomas ārstēšanai paredzētiem līdzekļiem – to pamana ne tikai ārsti un pacienti, bet arī dažādas šauru interešu grupas, kuras neskaidru motīvu vadītas producē nepatiesu un sagrozītu informāciju. Uzskatāms piemērs ir pirms kāda laika publicētā vēstule, kas tika adresēta vairākām Latvijas valsts iestādēm, ar mēģinājumu radīt iespaidu, ka to atbalsta visi Latvijas onkologi un zinātnieki. Tas neatbilst patiesībai. Gan vēstule, gan vēstulē sniegtā informācija ir apzināti sagrozītas viltus ziņas, kas mērķtiecīgi tiek izplatītas Latvijas sabiedrībā.

Šī vēstule tika nodota ekspertu analīzei, kurā konstatētas vairāk nekā 70 dažādas rupjas faktu kļūdas un sagrozīta informācija. Ekspertu slēdziens ir nodots atbildīgajām iestādēm. Rigvir ir recepšu medikaments, ko Latvijā uz kompensācijai paredzamām receptēm drīkst izrakstīt tikai onkologs ķīmijterapeits, tādēļ citu specialitāšu ārstu un ar medicīnu nesaistītu speciālistu viedoklis nevar tapt uzskatīts par profesionālu un atbildīgu lēmumu.

Par viroterapijas turpmāko attīstību

Ar viroterapiju un Rigvir strādā daudzi Latvijas ārsti, t.sk. Rigvir izgudrotājas Ainas Mucenieces skolnieki, sniedzot palīdzību ne tikai Latvijas, bet arī daudzu citu valstu vēža pacientiem.

“Rigvir holdings” nepretendē uz vienīgo patiesību, respektējot viedokļu dažādību un dažādu profesionālo pieeju, tāpēc aicinām turpmāk diskusijas par Rigvir, medicīnu, pētījumiem, zinātni un citiem ar šo tematu saistītiem jautājumiem veikt profesionāli, kā tas ir pieņemts attīstītās sabiedrībās – konferencēs, simpozijos, zinātniskās diskusijās – vienmēr pieaicinot arī nozares profesionāļus. Mūsu durvis ir atvērtas visiem ārstiem un zinātniekiem, kuri patiesi vēlas iegūt zināšanas par viroterapiju kā ārstniecības metodi Starptautiskā Viroterapijas centra organizētajās un Latvijas Ārstu biedrības sertificētajās apmācībās.

Ar šo paziņojumu vēlamies uzsvērt, ka “Rigvir holdings” vienmēr ir strādājis, strādā un strādās pēc labākās sirdsapziņas un pēc augstākajiem ētikas un profesionālajiem standartiem. Tāpat vēlamies izteikt atzinību par darbu pacientu labā tiem Latvijas onkologiem ķīmijterapeitiem, kuri savās praksēs izvērtē un ordinē pacientiem piemērotākās, saudzīgākās un efektīvākās ārstniecības metodes.

Ar cieņu,
Rigvir holdings